Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad

Mae’r Dyfarniadau Hyfforddwr Perfformiad wedi’u dylunio i gefnogi datblygiad
hyfforddwyr profiadol sydd ag arfer helaeth, gan fireinio eu gallu i ddefnyddio arferion
hyfforddi soffistigedig i wella datblygiad tymor hir unigolion fel padlwyr yn effeithiol. Mae
21 o opsiynau disgyblaeth, yn debyg i lwybrau’r Dyfarniad Hyfforddwr. Mae’r
cymwysterau hyn wedi’u hardystio ar Lefel 4.

Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Canllaw Cwrs  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Canllaw Cwrs (Size: 1.7 MB)

Hyfforddwr Perfformiad/Hyfforddi/Manyleb Uned a Chynnwys y Cwrs  Hyfforddwr Perfformiad/Hyfforddi/Manyleb Uned a Chynnwys y Cwrs (Size: 1.4 MB)

Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Canllawiau Asesu  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Canllawiau Asesu (Size: 1.4 MB)

Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Canllawiau Sesiwn Mentora Cyn-asesu  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Canllawiau Sesiwn Mentora Cyn-asesu (Size: 1.4 MB)

Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Tasg Athroniaeth Hyfforddi  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Tasg Athroniaeth Hyfforddi (Size: 1.6 MB)

Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad BCAB Tystiolaeth o Gyflawni - Trosolwg o’r Asesiad  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad BCAB Tystiolaeth o Gyflawni - Trosolwg o’r Asesiad (Size: 200.5 KB)

Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Digwyddiad Cymuned Ddysgu Nodiadau Hwylusydd  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Digwyddiad Cymuned Ddysgu Nodiadau Hwylusydd (Size: 1.9 MB)

Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Nodiadau Mentor  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Nodiadau Mentor (Size: 2.3 MB)

Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Cwestiynau Cyffredin  Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad Cwestiynau Cyffredin (Size: 1.8 MB)

Cyngor i Hyfforddwyr sydd ran o'r ffordd trwy'r Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad  Cyngor i Hyfforddwyr sydd ran o'r ffordd trwy'r Dyfarniad Hyfforddwr Perfformiad (Size: 1.5 MB)